Sveriges största tvättcenter
100% Handtvätt
NYHET

Miljö


TideCar är ett väletablerat företag som sedan starten 2003 strävat för att skapa en så miljövänlig biltvätt som möjligt. Vi har hela vägen haft en mycket god dialog med miljökontoren för att kunna leva upp till vår affärsidé om att värna om miljön. Idag ställs mycket höga krav på biltvättar i Sverige men vi vill inte bara möta kraven utan överträffa dem!

TideCar uppfyller alla krav från miljöförvaltning och Naturvårdsverket. Vi har investerat i ett internt reningsverk. Hit går allt vattnet innan det släppas ut i avloppsnätet. Renaren är så effektiv att den kan uppnå mer än 90 procent reningsgrad. En del av vattnet återanvänds av en tvätthall i samma fastighet för underredsspolning av lastbilar.

Vi väljer våra leverantörer med stor omsorg. Våra leverantörer måste vara miljömedvetna och miljöcertifierade. Vi ställer högra krav när det gäller hanteringen av kemikalierna samt att alla förpackningar och etiketter skall vara återvinningsbara. För att hålla miljön renare handlar vi i större mängd än nödvändigt för att minska utsläppen vid transport. Vi har även säkerhetsblad för samtliga kemikalier som används på vår anläggning. Vi har också marknadens senaste och bästa reningsverk för att kunna uppnå den renaste reningshalten på utgående vatten.

Men TideCar värnar också för en bättre arbetsmiljö och frisk personal. Vår utrustning för spolning av bilar gör att vår personal slipper spola för hand, vilket är en stor ergonomisk vinst. Genom det minskar vi antalet sjukdagar och sparar vi på våra anställdas hälsa för framtiden. Minst lika viktigt som övriga miljöfrågor tycker vi!

Så arbetar vi för en bättre miljö:


 -  TideCar använder enbart marknadens främsta miljögodkända kemikalier.

  -  Vi utbildar vår personal väl för att med rätt arbetssätt ge mindre miljöpåverkan.

  -  TideCar har ett av marknadens bästa reningsverk som renar spillvattnet i tvätthallen upp till 90%.

  -  Säkerhetsdatablad med information om kemikalierna som används på anläggningen finns i tvätthallen.

  -  Våra kemikalier levereras i återvinningsbara förpackningar, vare sig det är kemikalier som används i mindre utsträckning eller mer frekvent.

  -  Kemikalierna förvaras över uppsamlingstråg för att minimera risken för spill.

  -  Dagliga kontroller och regelbunden inventering för att kontrollera att vi inte använder för mycket eller fel kemikalier.

  -  TideCar använder fjärrvärme för uppvärmning för att minska energiförbrukningen.

  -  TideCar har under alla sina år haft väldigt god kontakt med miljökontoret.

  -  TideCar uppfyller alla krav från miljöförvaltningen och Gryaab’s på utsläpp till avloppet.


”Tide Car är oerhört noga med att följa miljöbestämmelserna. Jag har jobbat med dem sedan de flyttade till Stigs Center. Satsningen som gjorts för spolning av bilar är till exempel fantastiskt bra ur arbetsmiljösynpunkt, och är något som var en mycket dyr investering. I slutändan behöver vi alla ta ansvar för att hålla miljön på vår planet renare.